Mobilne Doradztwo dla Organizacji Pozarządowych w Rawiczu

Wspólnie z Gminą Rawicz zapraszamy do udziału w indywidualnych warsztatach doradczych w ramach Mobilnego Doradztwa dla Organizacji Pozarządowych.

Warsztat odbędzie się 17 października br. w godz. 13:00 – 17:00 w Sali 101 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (ul. Marszałka Piłsudskiego 21, Rawicz).

Podczas warsztatów Mikołaj Kostaniak, doradca Centrum PISOP, odpowie na wszelkie pytania dotyczące bieżącej działalności statutowej organizacji pozarządowej.

Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, grup nieformalnych, klubów sportowych z terenu Gminy Rawicz.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres beata.zabroni(@)pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86.

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Rawicz.