Myślenie projektowe – szkolenie w Rydzynie

Czy istnieje jakiś przepis na to, jak ubrać nasz pomysł w ramy wniosku o dofinansowane? Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Myślenie projektowe”, które odbędzie się 11 października br. w Rydzynie.

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów i klubów integracji społecznej i innych podmiotów ekonomii społecznej z terenu Gminy Rydzyna.

Podczas szkolenia omówione zostaną:

  • charakterystyka projektu i określenie cech dobrego projektu,
  • uzasadnienie realizacji projektu,
  • elementy projektu tj. m.in.: charakterystyka grupy docelowej, kadra projektu – skład, dobór zespołu, przepływ informacji, harmonogram projektu w odniesieniu do działań, zasady konstruowania budżetu projektu
  • źródła finansowania działań społecznych.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesyłać mailem na adres: dagmara.kistela@pisop.org.pl  lub faksem pod nr 65/520 78 86.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 Serdecznie zapraszamy!