Myślenie projektowe – zaproszenie do udziału w szkoleniu

Miło nam zaprosić Państwa na kolejne szkolenie pn. „Myślenie projektowe” , które odbędzie się 26 lutego w Centrum Bukowska w Poznaniu.

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do prawidłowego przygotowania projektów dofinansowanych ze środków publicznych. Szkolenie poprowadzi doświadczona trenerka Ewa Gałka, na co dzień Prezeska Zarządu Centrum PISOP, która omówi następujące zagadnienia:

  • Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (skutki i przyczyny oraz źródła informacji)
  • Opis projektu: działania oraz harmonogram
  • Zarządzanie projektem, czyli kadra projektu
  • Produkty i rezultaty w projekcie
  • Budżet projektu.

Ofertę kierujemy do przedstawicieli: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (z powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego) realizujących (bądź zamierzających realizować) projekty dofinansowane ze środków samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego czy Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szkolenie odbędzie się w Centrum Bukowska (przy ul. Bukowskiej 27/29), w godz. 8.30 – 15.30.

W celu zgłoszenia uczestnictwa, prosimy o wysłanie formularza oraz analizy de minimis organizacji (dokumenty do pobrania poniżej) na adres anna.lewandowska@pisop.org.pl lub faksem pod nr 61/851 91 34. Zgłoszenia przyjmujemy do 24 lutego br.  Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystających ze wsparcia, jak i organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej. Lokal w Centrum Bukowska udostępniony jest przez Miasto Poznań.

formularz_zgloszeniowy_26.02

analiza de minimis