Nabór wniosków o udzielenie dotacji na utworzenie miejsca pracy

Informujemy, iż w dniu 8 października 2019 r. odbędzie się kolejna Komisja Oceny Wniosków o udzielenie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych  lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Nabór wniosków dotyczy subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Wnioski wraz z załącznikami na najbliższą Komisję można składać w terminie od 19.09.2019 r. do 02.10.2019 r. osobiście w biurze Centrum PISOP  bądź wysłać pocztą/kurierem na adres biura Centrum PISOP (Pl. J. Metziga 26/6, 64-100 Leszno). Wnioski należy składać w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (płyta CD lub przesłane drogą mailową na adres karolina.mroskowiak(@)pisop.org.pl).

Regulamin oraz załączniki do pobrania 

Więcej informacji udziela Karolina Mroskowiak pod mailem karolina.mroskowiak(@)pisop.org.pl lub nr tel. 65 520 78 86.

Zachęcamy do składania wniosków.