Nasi specjaliści czekają na Was w Lesznie!

Czy chcecie Państwo zasięgnąć bezpłatnej fachowej porady doradcy, w ważnej dla Państwa sprawie wymagającej opinii prawnika bądź specjalisty ds. wizerunku?

Jeśli tak, już w przyszłym tygodniu doskonałą okazją do tego będą dyżury naszych doradców – ekspertów w biurze Centrum PISOP w Lesznie (ul. Pl. J. Metziga 26/6):

24 lipca odbędzie się dyżur prawniczy prowadzony przez Prawnika Maciej Wypycha. Podczas dyżuru dowiedzą się Państwo m.in. jak:

 • przygotować dokumentację niezbędną przy zakładaniu PES (m.in.: statut, KRS )
 • przygotować umowy m.in.: użyczenia, najmu, zlecania, o pracę
 • tworzyć regulaminy m.in.: pracy, świadczenia usług
 • prowadzić działalność gospodarczą, odpłatną i nieodpłatną.

25 lipca specjalistka ds. marketingu Katarzyna Kacprzak przeprowadzi warsztat dotyczący marketingu. Zakres konsultacji marketingowych obejmować będzie m.in.:

 • sposoby promowania organizacji pozarządowych
 • tworzenie stron internetowych pod kątem działalności organizacji pozarządowych
 • interaktywne urządzenia promocji np. facebook, twitter
 • promocję w projektach – o czym pamiętać przy konstruowaniu oferty
 • współpracę z mediami – jak zainteresować media swoimi działaniami
 • współpracę z biznesem – społeczna odpowiedzialność biznesu, wolontariat pracowniczy.

Na dyżury serdecznie zapraszamy Organizacje Pozarządowe oraz inne Podmioty Ekonomii Społecznej z m. Leszna oraz powiatów leszczyńskiego, gostyńskiego, kościańskiego, rawickiego oraz wolsztyńskiego.

Aby umówić się na spotkanie z naszymi doradcami, należy skontaktować się z Alicją Marcinek pod nr. tel. 65 520 78 86 lub napisać mail na adres alicja.marcinek@pisop.org.pl

Udział w doradztwie jest bezpłatny, dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego!

Osoby, które wezmą udział w dyżurach doradczych, będą mogły od razu wybrać interesujące je usługi. Przypominamy  bowiem, że organizacjom, które przystąpiły do projektu poprzez udział w doradztwie lub w szkoleniu, świadczymy bezpłatne usługi prawne, księgowe, marketingowe, dostosowane do ich potrzeb,  w tym m.in.:

 • prowadzenie pełnej księgowości dla organizacji w okresie od 6 do 12 miesięcy
 • sporządzenie rocznego bilansu finansowego
 • tworzenie regulaminów, statutów, wzorów umów
 • projektowanie stron internetowych, logotypów, materiałów promocyjnych
 • analizę potencjału rynkowego organizacji prowadzących działalność gospodarczą.

Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego