„Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych” dla pełnomocników i organizacji

W dniu 9 października br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Lesznie odbyły się dwa szkolenia dotyczące nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych.

Dwie grupy odbiorców: pełnomocnicy i przedstawiciele organizacji po części merytorycznej brali aktywny udział w warsztatach mających na celu rozwinięcie praktycznych umiejętności. Liczymy na pozytywne efekty zdobytej wiedzy.