Obywatele dla Demokracji – warsztaty

Do 15 kwietnia organizacje pozarządowe mogą składać wnioski wstępne na projekty tematyczne w programie Obywatele dla Demokracji. W środę 26 marca w Poznaniu (w Centrum Bukowska), w godz. 14.00 – 16.00 planowany jest warsztat na temat aplikowania o środki w ramach tego programu.

Dotacje w ramach programu Obywatele dla Demokracji przyznawane będą na projekty dotyczące pięciu obszarów tematycznych: partycypacja publiczna, kontrola obywatelska, zwalczanie dyskryminacji, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz dzieci i młodzieży. Wysokość dotacji dla projektów realizowanych samodzielnie wynosi od 50 tys. do 250 tys. zł, a przy wnioskach o dofinansowanie projektów partnerskich organizacje mogą się starać nawet o 350 tys. zł. Więcej na temat zasad programu dowiedzą się uczestnicy warsztatu.

Warsztat kierowany jest do przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji z Poznania i powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego.

Zgłoszenia do udziału w warsztacie przyjmowane są do 24 marca mailem na adres: anita.nowicka@pisop.org.pl. Więcej informacji udziela Anita Nowicka pod nr tel. 61 851 91 34. O udziale w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń. UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

Udział w warsztacie jest bezpłatny!

Centrum Bukowska mieści się w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29. Lokal udostępniony jest przez Miasto Poznań.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis.

loga UE-poziom_kolor