Ocena formalna – Konkurs Mikrodotacji Wsie Tematyczne Wielkopolskiej Wiary

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu wyniki oceny formalnej złożonych ofert w ramach Konkursu Mikrodotacji Wsie Tematyczne Wielkopolskiej Wiary na terenie subregionu leszczyńskiego!

Poniżej wykaz list rankingowych:

Ocena formalna – oferty ocenione pozytywnie 2018

Ocena formalna – oferty do poprawy 2018

Ocena formalna – oferty ocenione pozytywnie po poprawie 2018

Ocena formalna – oferty ocenione negatywnie 2018