Ochrona danych osobowych

Jak chronicie dane osobowe w Waszej organizacji? Jak należy to robić? Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem do Rawicza.

Spotkanie odbędzie się 29 listopada o godz. 12.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu.

Do udział w w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej z terenu Gminy Rawicz.

Zgłoszenia przyjmuje Mikołaj Kostaniak (mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl, 65/520 78 86).