Od dofinansowania do sprawozdania

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Zarządzanie projektem”, które odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. w godz. 9:00-16:00 w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie (Pl. J. Metziga 26/6). O tym jak zaplanować, kontrolować i pozytywnie zakończyć realizację projektu opowie prowadząca szkolenie Paulina Dobrowolska z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie całości procesu realizacji projektu oraz przygotowanie uczestników do sprawnej realizacji przedsięwzięcia.  Zdobyta wiedza pozwoli uczestnikom świadomie i spójnie kontrolować realizację projektu.

Program szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:
– projekt i jego elementy,
– harmonogram realizacji projektu,
– budżet projektu,
– monitoring, ewaluacja, rezultaty projektu,
– koordynowanie zespołem (stanowiska, zatrudnianie, obowiązki kadry),
– prowadzenie dokumentacji projektowej,
– sprawozdawczość.

Szkolenie kierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych)  z subregionu leszczyńskiego (powiaty: leszczyński, gostyński, rawicki, kościański, wolsztyński).

Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie dołączonego do wiadomości formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres mailowy: alicja.marcinek@pisop.org.pl lub faksem pod numerem 65 520 78 86 najpóźniej do 24 kwietnia 2015 r. Informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 65 520 78 86.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy 28.04.2015