Ostateczna lista wniosków – KOW

Zamieszczamy ostateczną listę wniosków przekazanych do oceny merytorycznej podczas posiedzenia Komisji Oceny Wniosków w dniach 19-20 kwietnia 2017 roku z uwzględnieniem ocen Komisji Oceny Wniosków z dnia 10.05.2017 roku zwołanej w wyniku procedury odwoławczej.

Ostateczna_lista_wniosków_12_05_2017

Zbiorcza-lista_12_05_2017

LOWES-układ_logo