Partnerstwo lokalne – razem na rzecz społeczności

29 października w Poznaniu zapraszamy do udziału w Konferencji dotyczącej budowania partnerstwa lokalnego. Konferencja będzie doskonałą okazją do bliższego przyjrzenia się tematyce partnerstwa i jego istotnej roli w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu, podczas którego uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat nawiązywania partnerstw i sprawnego działania w koalicjach.

Konferencja złożona będzie z dwóch części: plenarnej oraz warsztatowej. W pierwszej, uczestnicy będą mogli m. in. zapoznać się z tematyką partnerstwa, traktowaną jako element zarządzania oraz z rolą liderów w budowaniu partnerstwa lokalnego. Przedstawione zostaną także dobre praktyki rekomendowane przez Fundację Barka i Centrum PISOP. W części warsztatowej uczestnicy w zależności od swoich zainteresowań i potrzeb będą mogli wybrać jeden z trzech bloków tematycznych.

Podczas spotkania nie zbraknie również przestrzeni do swobodnej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz zadawania pytań ekspertom zajmującym się na co dzień tworzeniem partnerstw lokalnych, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacją społeczności lokalnych.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych z Poznania i powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego.

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej do 24  października mailem na adres konferencja@pisop.org.pl lub faksem pod nr tel. 61/851 91 34. Dodatkowych informacji o Konferencji udziela Sylwia Dziwińska pod nr tel. 61/851 91 34 lub mailem  sylwia.dziwinska@pisop.org.pl.

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka i Centrum PISOP współrealizujących projekt pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Po więcej informacji o projekcie „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” kliknij tutaj

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystającej ze wsparcia, jak i organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

Pliki do pobrania: