Partnerstwo na rzecz turystyki gminy Wolsztyn

28 maja br. w Biurze Promocji i Turystyki odbyło się pierwsze  z serii spotkań dotyczących zagadnienia turystyki, produktu oraz marki lokalnej.

W gronie przedsiębiorców, urzędników oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych dyskutowano o możliwościach współpracy oraz utworzenia partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju turystyki Gminy Wolsztyn. Tylko współpraca, wzajemne informowanie oraz kooperacja może przełożyć się na zwiększenie promocji regionu, ale i na wzrost ilości turystów. Podczas spotkanie Burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis zachęcał uczestników do sieciowania się oraz przemyślenia tematu stworzenia wspólnej oferty turystycznej, w której swoje produkty mogli by zawrzeć zarówno hotelarze, gastronomia, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich jak i jednostki samorządu terytorialnego. Podczas spotkania przedstawiciel Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich przedstawił dobrą praktykę funkcjonowania partnerstw lokalnych, a Pan Patryk Skopiec z Turystyki Kolejowej TurKol.pl opowiedział o gotowym już produkcie turystycznym związanym z wolsztyńską parowozownią.

Grupa biorąca udział w spotkaniu zadeklarowała chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. Oczywiście każdy mieszkaniec, przedsiębiorca oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej może dołączyć i wziąć aktywny udział w następnych działaniach.

Spotkanie partnerskie Wolsztyn Spotkanie partnerskie Wolsztyn Spotkanie partnerskie Wolsztyn