Planowanie projektu – zapraszamy na szkolenie

Jeszcze tylko przez 3 tygodnie można przesyłać wnioski do Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.
W programie można zdobyć do 700 tysięcy złotych na rozwój swojej organizacji pozarządowej.

Jak przygotować wniosek, aby wpisywał się w priorytety PROO? Jak opracować projekt, aby zdobył maksymalną liczbę punktów?

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 5 marca br. w godz. 8:30 – 15:30 w Lesznie.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat:

  • możliwości finansowania rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych
  • opracowania diagnozy z uwzględnieniem rozwoju instytucjonalnego organizacji
  • opracowania projektu korzystając z zasad matrycy logicznej projektu
  • określania racjonalnych rezultatów, zgodnie z wymogami rozliczania za rezultaty

Szkolenie kierujemy do organizacji pozarządowych, które mają konkretny plan wniosku, są zdecydowane składać go w konkursie PROO i swoją siedzibę mają na terenie subregionu leszczyńskiego.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Zgłoszenia na załączonym druku prosimy przesyłać do Magdaleny Wróblewskiej magdalena.wroblewska(@)pisop.org.pl  do 04.03.2019 roku.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego szkolenie jest nieodpłatne.

Formularz_zgloszeniowy_szkolenie_PROO