Po I Komisji Oceny Wniosków o udzielenie dotacji w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

W dniu 07.05 br. odbyła się pierwsza Komisja Oceny Wniosków (KOW). Komisja oceniała wnioski o udzielenie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

Nabór wniosków dotyczył subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Na I KOW wpłynęło 6 Wniosków.

Listę z oceną KOW umieszczamy poniżej.

Ogólna lista wniosków 07.05.2019

Zbiorcza lista wniosków