Po Komisji Oceny Wniosków

19 i 20 kwietnia odbyła się kolejna Komisja Oceny Wniosków (KOW). Komisja oceniała wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

Nabór wniosków dotyczył subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Na kwietniowy termin KOW wpłynęło 13 wniosków.

Wstępną listę z oceną KOW umieszczamy poniżej. Ostateczna lista wniosków zostanie umieszczona do dnia 18 maja 2017 roku.

Ogólna-lista-wniosków-KOW-19.20.04.2017
Zbiorcza-lista_21.04.2017