Po Komisji Oceny Wniosków

W dniu 31 stycznia br. odbyła się kolejna Komisja Oceny Wniosków (KOW). Komisja oceniała wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

Nabór wniosków dotyczył subregionu leszczyńskiego tj.: miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński.

Na styczniowy KOW wpłynęły 4 wnioski.

Listę z oceną KOW umieszczamy poniżej:

Ogólna-lista-wniosków

Zbiorcza-lista-wniosków