Podsumowanie Października Ekonomii Społecznej

Październik Ekonomii Społecznej już za nami. Nadszedł zatem czas  na podsumowanie zorganizowanych w jego ramach wydarzeń oraz atrakcji – przygotowanych w szczególności dla wielkopolskich Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Podczas Października Ekonomii Społecznej przez cały miesiąc – zarówno w Lesznie,  jak i Poznaniu,  odbywały się różnorodne szkolenia tematyczne. Celem im przyświecającym było wskazywanie możliwości usprawniania działań „PES-ów” m.in. poprzez zapewnianie stabilnej sytuacji finansowej zarówno przy wsparciu dotacji, jak i w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej i odpłatnej czy też dobrej współpracy z partnerami  samorządowymi i biznesowymi.

Z kolei specjaliści w zakresie marketingu, a także księgowa oraz prawnik pełnili dyżury doradcze i odpowiadali zgłaszającym się osobom na ich pytania czy też wątpliwości.

Dodatkowo, na łamach lokalnej prasy oraz na stronach internetowych, np. www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl oraz www.ngo.pl publikowane były artykuły dotyczące szeroko rozumianej ekonomii społecznej, które przybliżały czytelnikom  różne obszary tematyczne mieszczące się w tymże pojęciu.

Uwieńczeniem wydarzeń realizowanych w ramach Października Ekonomii Społecznej były konferencje, którym przyświecało hasło „Społecznie i z zyskiem, czyli ekonomia społeczna w praktyce” – zorganizowane odpowiednio  – 18 października w Lesznie oraz 25 października w Poznaniu wraz z towarzyszącymi im Targami Ekonomii Społecznej.

Tematyka konferencji, w tym nowy okres programowania funduszy europejskich oraz praktyczne aspekty  funkcjonowania i działalności podmiotów ekonomii społecznej, spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem Wielkopolan. W obu konferencjach łącznie wzięło udział ok. 110 osób, w grupie tej znaleźli się przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych, jak również przedstawiciele władz samorządowych oraz pracownicy samorządowych jednostek organizacyjnych. W ten sposób konferencja stworzyła przestrzeń do dyskusji, wzajemnego poznania się przedstawicieli różnych sektorów oraz nawiązania przyszłej współpracy. Był to niewątpliwie sukces przeprowadzonych konferencji, który  potwierdził słuszność organizacji  tego typu wydarzeń.

Swoją obecnością konferencje uświetnili przedstawiciele  podmiotów ekonomii społecznej  nie tylko z terenu Wielkopolski. W trakcie wydarzeń goście mieli możliwość wysłuchania prelegentów reprezentujących m.in. takie PES jak: Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska, Stowarzyszenie Hobbiton z Sierakowa Sławeńskiego, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania z Poznania oraz Spółdzielnia Socjalna Arka z Gostynia, Spółdzielnia Socjalna FIGA – Bistro „Zaraz Wracam” z Łodzi, Spółdzielnia Socjalna „Bydgoszczanka oraz Spółdzielnia Socjalna „Otwarci” z Konina. Przedstawiciele ww. Podmiotów podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z ich prowadzeniem oraz opowiedzieli o swojej bieżącej działalności. Konferencji towarzyszyły również sesje warsztatowe poświęcone przyszłemu okresowi programowania funduszy Unii Europejskiej oraz usprawnianiu działań w organizacjach pozarządowych.

Ostatnim wydarzeniem zamykającym październik Ekonomii Społecznej były Targi Ekonomii Społecznej (19 października na Rynku w Lesznie oraz 26 października na Placu Wolności w Poznaniu), w trakcie których mieszkańcy subregionów leszczyńskiego i poznańskiego mieli okazję poznać lokalnie działające Podmioty Ekonomii Społecznej. Lista podmiotów, które wzięły udział w targach wraz z krótką charakterystyką zostanie zamieszczona w odrębnym artykule. (Lista  organizacji, które wzięły udział w targach Ekonomii Społecznej).

W trakcie wymienionych sobotnich dni na specjalnie przygotowanych stoiskach targowych, wystawcy prezentowali swoje podmioty wraz z podejmowaną w ich ramach działalnością, wytwarzanymi produktami itp. Wskutek tego na stoiskach można było znaleźć nie tylko broszury i ulotki informacyjne, ale również wyroby rękodzielnicze pracowników organizacji i ich podopiecznych, ciasta i inne przysmaki przygotowane przez spółdzielnie socjalne a także sprzęty i narzędzia codziennej pracy wystawców. Zamysłem organizatorów było połączenie ważnych tematów społecznych z zabawą, muzyką, tańcem czy też aktywnością fizyczną. Nie zabrakło zatem występów artystycznych, różnorodnych pokazów, warsztatów oraz gier i zabaw dla najmłodszych. Targom towarzyszyła przyjazna atmosfera, której potwierdzeniem może być liczba osób odwiedzających poszczególne stoiska oraz pozytywne reakcje i komentarze tyczące się ich organizacji.  Fotorelację z tergów można zobaczyć tutaj.

Wydarzenia towarzyszące obchodom Października Ekonomii Społecznej są doskonałym przykładem na to, że warto podejmować dyskusję na temat Ekonomii Społecznej. Jej celem powinno być budowanie świadomości społecznej nt. pozytywnych efektów płynących z działań podejmowanych przez lokalnie działające podmioty – a ten w wyniku zorganizowanych wydarzeń został osiągnięty!

Obchody Października Ekonomii Społecznej odbyły się z inicjatywy Centrum PISOP oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pod honorowym patronatem Minister Rozwoju Regionalnego Pani Elżbiety Bieńkowskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka oraz Prezydenta Miasta Leszna Pana Tomasza Malepszego.