Polityka rachunkowości – instrukcja prowadzenia księgowości w organizacji pozarządowej

Obowiązek opisania, przyjęcia, aktualizowania i stosowania polityki rachunkowości dotyczy każdej organizacji pozarządowej, bez względu na formę prawną, Zapraszamy na warsztat doradczy poświęcony tworzeniu najważniejszego dokumentu finansowego w organizacji – polityki rachunkowości, który odbędzie się 16 marca 2015 r. w godz. 9:00-11:00 w Centrum PISOP w Lesznie (Pl. J. Metziga 26/6).

Uczestnicy warsztatu poznają m.in. elementy polityki rachunkowości oraz sposoby formułowania zasad rachunkowości w swojej organizacji. Warsztat poprowadzi Hanna Smoczyk specjalistka ds. księgowości.

Po spotkaniu grupowym uczestnicy mogą także skorzystać ze wsparcia księgowej podczas spotkania indywidualnego.

Wszystkie organizacje zainteresowane udziałem w bezpłatnym spotkaniu proszone są o kontakt pod adresem mailowym alicja.marcinek@pisop.org.pl lub telefonicznym 65 520 78 86 podając imię i nazwisko zgłoszonej osoby, nazwę reprezentowanej organizacji oraz numer kontaktowy.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w warsztacie jest bezpłatny.