Polityka rachunkowości – musisz ją mieć!

Obowiązek opisania, przyjęcia, aktualizowania i stosowania polityki rachunkowości dotyczy każdej organizacji pozarządowej, bez względu na formę prawną. Zapraszamy na kolejny warsztat doradczy „Polityka rachunkowości – instrukcja prowadzenia księgowości w organizacji pozarządowej”, który odbędzie się 9  kwietnia 2015 r. w godz. 9:00-11:00 w Centrum PISOP w Lesznie (Pl. J. Metziga 26/6).

Uczestnicy warsztatu poznają m.in. elementy polityki rachunkowości oraz sposoby formułowania zasad rachunkowości w swojej organizacji. Warsztat poprowadzi Hanna Smoczyk specjalistka ds. księgowości.

Przypominamy, iż polityka rachunkowości powinna odpowiadać rzeczywistym działaniom organizacji, dlatego warto by dokument ten został opracowany rzetelnie. Odpowiednio dopasowane i spisane zasady ułatwiają prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Uwaga! Prowadzenie ksiąg rachunkowych bez posiadania polityki rachunkowości jest działaniem niezgodnym z prawem!

Wszystkie organizacje zainteresowane udziałem w bezpłatnym warsztacie proszone są o kontakt pod adresem mailowym alicja.marcinek@pisop.org.pl lub telefonicznym 65 520 78 86 podając imię i nazwisko zgłoszonej osoby, nazwę reprezentowanej organizacji oraz numer kontaktowy.

Po spotkaniu grupowym uczestnicy mogą także skorzystać ze wsparcia księgowej podczas spotkania indywidualnego.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w warsztacie jest bezpłatny.