Pomysł na wieś

W Polsce jest ok. stu wiosek tematycznych. Części z nich udało się na stałe zalicza się do atrakcji turystycznych. Wioskom tematycznym poświęcone będzie spotkanie organizowane 2 sierpnia w świetlicy wiejskiej w Łaszczynie.

Wieś tematyczna to wieś, której rozwój podporządkowany jest wiodącemu tematowi. Motywem tematycznym mogą być np. charakterystyczne dla danej wsi uprawy lub hodowla (np. wioska rumiankowa, wioska owcza), jej historia i kultura (np. wioska cesarska, wioska barokowa), ale także specjalizacja bardziej abstrakcyjna odnosząca się do literatury, czy określonych emocji (np. wioska hobbitów, wioska harmonii i pełni życia). Niezależnie od przyjętego motywu wioski tematyczne mogą przynosić spore korzyści dla ich mieszkańców, tj. sprzyjają integracji i pozwalają na tworzenie nowych miejsc pracy. O tym jaki tworzyć i prowadzić wioskę tematyczną z pożytkiem dla całej społeczności, dowiedzą się uczestnicy spotkania pn. „Budowanie i rozwój wsi tematycznych”. Spotkanie organizowane będzie w Łaszczynie, gdzie powstaje wioska tematyczna Lawendowy Łaszczyn.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy podmioty ekonomii społecznej (tj. m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej) z subregionu leszczyńskiego (tj. miasta Leszna, powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego oraz gminy Żerków w powiecie jarocińskim).

Chętnych do udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (wzór formularza do pobrania poniżej) mailem na adres natalia.szymanowska@pisop.org.pl najpóźniej do 27 lipca br. Więcej informacji udziela Natalia Szymanowska pod wskazanym mailem oraz numerem tel. 65/520 78 86. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Formularz Zgłoszeniowy