Tematyczne poranki z prawnikiem – specjalistyczne wsparcie dla NGO

Centrum PISOP zaprasza organizacje pozarządowe do skorzystania z bezpłatnych usług prawnych w ramach nowego cyklu „Piątkowe Poranki z Prawnikiem”.

W ramach cyklu, co tydzień wybierany będzie inny temat przewodni związany z działalnością w sektorze pozarządowym. Po krótkim spotkaniu z prawnikiem w sympatycznej, piątkowej atmosferze, otrzymają Państwo np. wzór umowy, opis procedur, opinię lub rekomendacje, w zależności od zgłoszonego problemu.

Tematy przewodnie najbliższych spotkań to:

  • 3 kwietnia – Podatek dochodowy a organizacje pozarządowe
  • 10 kwietnia – Póki pamiętamy o OPP
  • 17 kwietnia – Dyżur indywidualny dla organizacji
  • 24 kwietnia – Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Jeśli chcą Państwo skorzystać z usług prawnych w zakresie innymi niż podany w danym tygodniu, zachęcamy do kontaktu w celu umówienia indywidualnego terminu spotkania. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo pod adresem anita.nowicka@pisop.org.pl.

Wsparcie mogą otrzymać podmioty ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) z subregionu poznańskiego, (tj. m. Poznania oraz powiatów gnieźnieńskiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, wrzesińskiego), które nie miały jeszcze szansy skorzystać z oferty usług specjalistycznych: prawnych, księgowych, marketingowych Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej przy Centrum PISOP.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem  niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystającej ze wsparcia, jak i  organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

Projekt Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji udziela Anita Nowicka pod nr tel. 61/851 91 34 lub mailem anita.nowicka@pisop.org.pl.