Postaw na wolontariat!

Wolontariusze to ważne osoby w wielu organizacjach pozarządowych. Czego można od nich wymagać, a jak motywować do pracy? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas szkolenia pn. „Wolontariat jako narzędzie aktywizowania społeczności lokalnej – zarządzanie wolontariuszami w organizacji”, organizowanym 11 grudnia w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej im. Jana Pawła II, ul. Powstańców Chocieszyńskich 23F,  Grodzisk Wielkopolski.

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z:

  • Potrzebami organizacji – dlaczego warto przyjąć wolontariusza
  • Przygotowaniem stanowiska pracy dla wolontariusza
  • Przygotowaniem organizacji do przyjęcia wolontariusza
  • Rekrutacją wolontariuszy
  • Prawem o wolontariacie
  • Zobowiązaniami organizacji i obowiązkami wolontariusza.

Szkolenie organizowane jest w godzinach 9.00-16.00, poprowadzi je Lucyna Roszak Koordynator Centrum Wolontariatu w Pleszewie.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych szczególnie z powiatu grodziskiego.

Na zgłoszenia czekamy do 9 grudnia. Chętnych prosimy o wypełnienie załączonego niżej formularza i odesłania go mailem na adres: anna.lewandowska@pisop.org.pl lub faksem pod numer 61/851 91 34.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystających ze wsparcia, jak i organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

formularz_zgloszeniowy_11.12.2014