Pozyskaj pieniądze na działania swojej organizacji

Centrum PISOP organizuje dzień otwarty z konkursami: FIO, ASOS i Kronenberg. To niepowtarzalna okazja, by jednego dnia i w jednym miejscu dowiedzieć się, skąd i na jakich zasadach ubiegać się o pieniądze dla swojej organizacji.

Na spotkanie doradczynie Centrum PISOP zapraszają we wtorek 11 lutego do biura w Lesznie (Pl. Metziga 26/6).

Program:

10:00-11:30 – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)
11:45-12:15 – Program na Rzecz Aktywizacji Osób Starszych (ASOS)
12:30-14:00 – Fundacja Kronenberga

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, centrów i klubów integracji społecznej z subregionu leszczyńskiego (Leszno i powiaty: leszczyński, gostyński, kościański, rawicki i wolsztyński).Udział w nim jest bezpłatny!
Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu prosimy o kontakt z Alicją Marcinek  (tel. 65 520 78 86, alicja.marcinek@pisop.org.pl). Na zgłoszenia czekamy do 10 lutego godz. 12:00.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.