Przedsiębiorczość społeczna w Krobi

28 czerwca do gminę Krobi odwiedzili przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z Borku Wielkopolskiego, Nowego Tomyśla, Pakosławia, Rawicza, Święciechowy i Wijewa. Celem wizyty była wymiana doświadczeń na temat możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej  w subregionie leszczyńskiego.

Gmina Krobia jest przykładem dobrze realizowanej współpracy w obszarze zlecania zadań pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorstwami społecznymi. Na terenie gminy prężnie działają dwa przedsiębiorstwa społeczne oraz Centrum Integracji Społecznej. Władze gminy od roku 2010 systematycznie zlecają im realizację usług, które dotychczas leżały w kompetencji gminy.

Gospodarz spotkania, Burmistrz Gminy Krobia – Sebastian Czwojda, podzielił się swymi doświadczeniami w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości społeczne. Opowiedział co zadecydowało o pracy z osobami wykluczonymi społecznie i jakie przyniosło to zmiany w gminie. Uczestnicy spotkania mieli także okazję sami przekonać się jak funkcjonuje Spółdzielnia Socjalna Ecoss, Centrum Integracji Społecznej oraz Fundacja Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa.

Spotkanie organizowane było w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.