Przedsiębiorstwo społeczne przy firmie – korzyści i wyzwania!

Jak zoptymalizować działania firmy?
Utwórz przedsiębiorstwo społeczne – podmiot, który łączy prowadzenie działalności gospodarczej z działalnością społeczną!
Zapraszamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 7 marca w godz. 10.00 -13.15 w leszczyńskim Ratuszu (sala na piętrze).

Na co możesz liczyć tworząc przedsiębiorstwo społeczne?

  1. Bezzwrotna dotacja inwestycyjna do 220 000,00 zł na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego
  2. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i bieżącej działalności do 12 miesięcy
  3. Bezpłatne wsparcie – prawne, marketingowe, podatkowe

Z jakimi wyzwaniami się to wiąże?

  1. Zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami
  2. Przygotowanie niezbędnych dokumentów, w tym biznesplanu przedsiębiorstwa społecznego

Czego dowiedz się podczas spotkania?

  • Możliwości współpracy firmy z przedsiębiorstwami społecznymi
  • Zasadach tworzenia przedsiębiorstwa społecznego przy firmach
  • Dobrych praktykach działania przedsiębiorstw społecznych we współpracy z firmami

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmuje Beata Zabroni (beata.zabroni(@)pisop.org.pl, 65/520 78 86).

Serdecznie zapraszamy!