Przywództwo – zapraszamy na szkolenie!

Liderzy fundacji i stowarzyszeń na co dzień muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Przede wszystkim muszą dbać o misję organizacji, zapewnić ciągłość jej funkcjonowania, a co więcej zarządzać zespołem, w skład którego mogę też wchodzić wolontariusze. Inspiracją oraz wskazówki jak prowadzić organizację, aby zapewnić jej sukces dowiedzą się uczestnicy szkolenia pn. „Przywództwo”, które odbędzie się 25 czerwca w Poznaniu,w godz. 9.00-16.00

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych z Poznania i powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego.

W programie szkolenia zostaną omówione:

  • definicja przywództwa i jego przykłady
  • obszary odpowiedzialności i funkcje lidera/liderki
  • style kierowania i ich efektywność
  • cechy dobrego przywódcy
  • rodzaje przywódców
  • cechy przywódcze a cechy charakteru
  • zarządzanie czasem
  • struktura, normy i role grupowe
  • fazy rozwoju grupy – zarządzanie zespołem w poszczególnych etapach

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy kierować najpóźniej do 20 czerwca do Anity Nowickiej mailem na adres: anita.nowicka@pisop.org.pl (wzór formularza dołączony pod wiadomością).

W związku z ograniczoną ilością miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia na szkolenie jednej osoby z danej instytucji.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W przypadku nieobecności na szkoleniu, bez uprzedniego powiadomienia o rezygnacji, zgłaszający ponosi pełny koszt uczestnictwa.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis.

Formularz zgłoszeniowy

loga UE-poziom_kolor