Razem można więcej!

Życie w małej wiosce nie musi być monotonne i skoncentrowane jedynie na rolnictwie. Ale w jaki sposób dotrzeć do osób żyjących w małych, zamkniętych ścisłych społecznościach? Co zrobić, żeby zaangażować ich do działania i zachęcić do wyjścia z domów? Stowarzyszenie „Razem Raźniej” z Potarzycy pokazało, że jest to możliwe.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Potarzyca „Razem Raźniej” działa od 2015 roku, a jego założycielki działały wcześniej w Kole Gospodyń Wiejskich.
„Razem Raźniej” to stowarzyszenie, które za główny cel działania postawiło sobie integrację i aktywizację mieszkańców oraz organizację życia środowiska lokalnego.
Początki były trudne. Musiałyśmy spełnić wiele formalności, odnaleźć się w gąszczu przepisów i dokumentacji. Z czasem było coraz łatwiej – mówi Renata Szulc, przewodnicząca Stowarzyszenia „Razem Raźniej”.
Otrzymaliśmy duże wsparcie ze strony pracowników Urzędu Gminy w Krobi. Pomagali nam przy wypełnianiu wniosków o dotacje oraz udzielali odpowiedzi na nurtujące pytania – dodaje Agnieszka Kowalska, członkini stowarzyszenia.
Stowarzyszenie działa bardzo aktywnie, włączając w swe działania nie tylko mieszkańców Potarzycy, ale i całej Gminy Krobia. Pierwsze dofinansowania otrzymane w ramach projektu „Wielkopolska Wiara” programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, którego operatorem jest Centrum PISOP, przeznaczono na rozwój stowarzyszenia. W ramach kolejnych grantów zorganizowano wiele wydarzeń skierowanych do lokalnej społeczności, głównie dzieci i młodzieży.
W tym roku z dofinansowania „Działaj Lokalnie” zakupiliśmy stojaki do rowerów, kosze do śmieci, dokonaliśmy nasadzeń wokół Świetlicy Wiejskiej – dodaje liderka.
Dzięki pracy i zaangażowaniu członkiń Stowarzyszenia  „Gościniec” znajdujący się za salą wiejską staje się coraz bardziej atrakcyjniejszy. Jest to miejsce, gdzie można miło spędzić czas spotykając się ze znajomymi przy ognisku czy też aktywnie korzystając z siłowni zewnętrznej. Społeczność ma również do dyspozycji boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę. Dzięki działalności Stowarzyszenia zmienia się nie tylko otoczenie Potarzycy, ale także zaangażowanie lokalnej społeczności we wspólne inicjatywy.
Mamy dużo pomysłów na kolejne działania. Jesteśmy przekonane, że wiele z nich uda nam się wprowadzić w życie w kolejnych latach – mówi Renata Szulc.

To zaangażowanie, nie tylko członkiń stowarzyszenia, ale i wolontariuszy wspomagających ich pracę, sprawia, że każdy kolejny projekt jest po prostu skazany na sukces.

Artykuł powstał w ramach projektu „Aktywna i społeczna Gmina Krobia” dofinansowanego ze środków Gminy Krobia.