Realizacja i rozliczanie projektów

Jak prawidłowo zrealizować i sprawnie rozliczyć projekt dofinansowany ze środków publicznych? Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Realizacja i rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków publicznych”, które odbędzie w Poznaniu 28 stycznia 2015 r.

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczania projektów dofinansowanych ze środków publicznych. Udział w szkoleniu pozwoli zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektem. Ekspertką prowadzącą spotkanie będzie dyrektorka finansowa Centrum PISOP –  Dorota Surma. Podczas szkolenia omówi takie zagadnienia  jak:

  • zasady wydatkowania środków publicznych
  • prowadzenie dokumentacji projektowej
  • rozliczanie wydatków
  • wkład własny do projektu
  • zatrudnianie pracowników
  • kontrola projektu
  • sprawozdawczość.

Szkolenie odbędzie się w Centrum Bukowska (przy ul. Bukowskiej 27/29), w godz. 8.30 – 15.30.

Ofertę kierujemy do przedstawicieli: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (z powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego) realizujących (bądź zamierzających realizować) projekty dofinansowane ze środków samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego czy Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W celu zgłoszenia uczestnictwa, prosimy o wysłanie formularza oraz analizy de minimis organizacji (dokumenty do pobrania poniżej) na adres anna.lewandowska@pisop.org.pl lub faksem pod nr 61/851 91 34. Zgłoszenia przyjmujemy do 26 stycznia br.  Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystających ze wsparcia, jak i organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej. Lokal w Centrum Bukowska udostępniony jest przez Miasto Poznań.

formularz_zgloszeniowy

analiza de minimis