SENIORZY mają głos

Wspólnie z Burmistrzem Śmigla zapraszamy do udziału w spotkaniu animacyjnym pn. „SENIORZY mają głos”. Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2017 roku o godzinie 16.00 w Sali Wiejskiej w Przysiece Polskiej.

W programie:
• diagnoza potrzeb środowisk senioralnych z terenu Gminy Śmigiel
• warsztaty konsultacyjne dotyczące partycypacji społecznej seniorów
• wstępne informacje na temat tworzenia Rad Senioralnych

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Śmigiel, przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, klubów seniora oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia do przyjmuje Natalia Szymanowska pod nr tel. 65 520 78 86 lub adresem mailowym: natalia.szymanowska@pisop.org.pl.

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.