Skuteczna mobilizacja zespołu

Zapraszamy do udziału szkoleniu pn. „Mobilizowanie ludzi do działania”, które odbędzie się 22 listopada 2017 r. w godz. 8.30 – 15.30 w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie.

O tym jak pracować w zespole, sprawnie i efektywnie działać opowie prowadząca szkolenie Ewa Gałka, Prezeska Stowarzyszenia Centrum PISOP.

 W programie szkolenia ponadto:
– organizacja pracy zespołowej, role grupowe
– dbanie o skuteczną komunikację
– mobilizowanie i organizowanie grupy wokół wybranych celów
– skuteczne działanie w społeczności lokalnej
– nawiązywanie współpracy, pozyskiwanie osób i partnerów do działania.

Zdobyta przez uczestników szkolenia wiedza pozwoli im na sprawniejszą komunikację zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i w kontaktach z partnerami biznesowymi.

Szkolenie kierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych) z subregionu leszczyńskiego.

Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie dołączonego do wiadomości formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres mailowy: mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl lub faksem pod numerem 65 520 78 86 najpóźniej do 17 listopada br.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. „LCIWIS – Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Do pobrania:
zgloszenie_mobilizowanie