Śmigiel – gmina oparta na partnerstwie

Śmigiel jako siedziba gminy miejsko-wiejskiej, oprócz ponad 100 wiatraków, może pochwalić się również sprawnie działającym Partnerstwem Lokalnym.

Wszystko zaczęło się w czerwcu 2007 roku, kiedy to Centrum Kultury w Śmiglu zostało laureatem konkursu pn. „Razem łatwiej – budujemy Partnerstwa Lokalne” organizowanego przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie przy Centrum PISOP. „Wygraną w konkursie było m.in. otrzymanie profesjonalnego wsparcia w tworzeniu partnerstwa” – mówi Ewa Gałka – Prezeska Centrum PISOP.

Jednym z kluczowych czynników mających wpływ na jego skuteczne zawiązanie jest wsparcie animatorów. Doświadczenia ze Śmigla pokazują, że solidnie przygotowane partnerstwo ma większe szanse na powodzenie. W trakcie spotkań animatorek Centrum PISOP z mieszkańcami gminy wypracowano wizję, misję oraz cele przyszłego Partnerstwa Lokalnego. Ponadto przeprowadzono analizę silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, która posłużyła do opracowania planu strategicznego.. Ustalono także wzór umowy partnerskiej, która pozwoliła wskazać zadania oraz odpowiedzialności poszczególnych organizacji czy instytucji zaangażowanych w działania partnerstwa.

Pierwszym działaniem partnerstwa było przeprowadzenie lokalnej diagnozy w zakresie potrzeb i oczekiwań kulturalno-edukacyjnych wśród dorosłych oraz młodzieży zamieszkujących gminę Śmigiel. Diagnoza została przeprowadzona we współpracy z sołtysami, którzy na terenach sołectw zadbali o rozdanie formularzy ankiety oraz ich wypełnienie przez mieszkańców. Dało to podstawy do dalszych działań powstałego Partnerstwa oraz zaplanowania ich w oparciu o potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności.

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oferuje wsparcie w tworzeniu Partnerstw Lokalnych oraz kształci liderów lokalnych. Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do kontaktu!