Solidarność na co dzień! Wielkopolskie Forum Liderów Lokalnych

Jak zwiększyć motywację do działania w społeczności lokalnej? Co zrobić, aby zaplanowane inicjatywy kończyły się sukcesem? Gdzie szukać inspiracji? Na te i inne pytania wspólnie znajdziemy odpowiedzi podczas I Wielkopolskiego Forum Liderów Lokalnych, które odbędzie się 23 maja 2018 r. w godz. 14.00 – 18.00 w Poznaniu.

Celem Forum jest nie tylko zwiększenie motywacji i wiedzy liderów na temat działań w społeczności lokalnej, ale także stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy osobami z różnych zakątków Wielkopolski.

W trakcie Forum będzie można wysłuchać prelekcji Jacka Rozenka, który w ciekawy sposób opowie o znalezieniu w sobie motywacji do działania. Kolejnym punktem będzie czas na wymianę doświadczeń wśród uczestników o:

sposobach pracy ze społecznością lokalną (prowadząca: Magdalena Popłońska – Kowalska – ambasadorka Stowarzyszenia CAL)
– mobilizacji ludzi do aktywności (prowadzący: Joanna Francuz – Jankowska i Anna Żygulska -Urząd Miasta Poznania oraz Tomasz Szwałek – Schron Kultury Europa)
sposobach  opowiadania o działaniach społecznych (prowadząca: Wanda Wasilewska – Radio Poznań)
partnerstwie i sposobach ich tworzenia (prowadząca: Beata GrzegorzewskaStowarzyszenie Centrum PISOP w Lesznie).

Program Forum z pewnością zainteresuje wszystkich działających w społecznościach lokalnych, poszukujących nowych inspiracji.

Zgłoszenia na załączonym druku formularza prosimy przesyłać na adres e-mail konferencja@pisop.org.pl.

Organizatorami Forum są: Stowarzyszenie Centrum PISOP, Stowarzyszenie CAL, Miasto Poznań, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:
program_Forum
Zgłoszenie_Forum_23.05.2018