Specjaliści dla rawickich organizacji

Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Rawiczu specjaliści Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej będą teraz częściej gościć w naszym mieście. Na ich wsparcie mogą liczyć m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz mieszkańcy.

W pierwszej kolejności specjaliści Ośrodka zajmą się reaktywacją realizowanych niegdyś w Rawiczu Kawiarenek dla organizacji pozarządowych. Spotkanie na ten temat odbędzie się 6 kwietnia w godzinach od 18.00 do 20.00 w Domu Kultury w Rawiczu w Kawiarni w Starym Kinie (ul. Targowa 1).

Podczas spotkania planowane są wystąpienia na temat:
• budowanie relacji oraz współpracy pomiędzy lokalnie działającymi organizacjami
• przedstawienie założeń Konkursu dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych Wielkopolska Wiara.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmuje Mikołaj Kostaniak (mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl, tel. 65 520 78 86). Dzięki współpracy z LOWES rawickie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty ekonomii społecznej będą także miały szansę skorzystania ze wsparcia specjalistów w zakresie prowadzenia organizacji i pozyskiwania środków na działania społeczne, prawa, czy marketingu. Szczegółowy harmonogram działań będzie na bieżąco umieszczany na stronie Urzędu (www.rawicz.pl) oraz Ośrodka (www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl).

Serdecznie zapraszamy!

Rawicz_6.04.