Spółdzielnia Socjalna „ALFA”

Spółdzielnia Socjalna „ALFA” działa na terenie miasta Pleszewa od marca 2012 r. Spółdzielnię już od początku wyróżnia to, że jest jednym z pierwszych podmiotów ekonomii społecznej, który powstał bez udziału środków pochodzących z dotacji unijnych lub budżetu państwa.

Założycielami spółdzielni (tzw. członkowie założyciele) są byli podopieczni schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Dzięki inicjatywie, determinacji i bezinteresownej pomocy kierownika schroniska dostali szansę powrotu na rynek pracy, a zarazem – możliwość pełnej reintegracji społecznej i zawodowej. Na chwilę obecną stałe zatrudnienie w Spółdzielni znalazło 8 osób, które uwierzyły, że wspólna praca może odmienić ich życie i stworzyć nowe perspektywy.

Spółdzielnia oparła swoją działalność na umiejętnościach i wcześniejszym doświadczeniu członków w branży ogólnobudowlanej. Szczegółowa oferta obejmuje:

  • usługi murarskie,
  • usługi brukarskie,
  • prace wykończeniowe
  • wykonywanie instalacji elektrycznych i alarmowych,
  • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
  • usługi zakładania i pielęgnacji zieleni oraz
  • usługi utrzymania terenów podczas zimy.

Usługi skierowane są do osób prywatnych, firm oraz instytucji z terenu powiatu pleszewskiego. Ważne jest to, że cała ekipa przywiązuje ogromną wagę do jakości i terminowości wykonywanych usług. Zadowoleni klienci są bowiem najlepszą rekomendacją i gwarancją napływu kolejnych zleceń. Dodatkowo w przypadku większych zleceń Spółdzielnia zatrudnia mieszkańców schroniska.

Początki Spółdzielni nie były łatwe, szczególnie te związane z formalno-prawnymi i księgowymi aspektami prowadzenia działalności. Obecnie, między innymi dzięki wsparciu OWES działającego na terenie subregionu kaliskiego, problemy rozwiązywane są na bieżąco.

Własna praca członków, ich pełne zaangażowanie i motywacja sprawiają, że „ALFA” jest firmą konkurencyjną cenowo, opierającą się na solidnych fundamentach – w porównaniu do innych firm o podobnym profilu działalności.

Powyższy przykład pokazuje, że możliwe jest skuteczne połączenie realizacji określonego celu społecznego z jednoczesnym osiąganiem zysku.

Autorka: Zuzanna Szczudlik, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości