Spółdzielnia Socjalna Rydzynianka

Spółdzielnia socjalna Rydzynianka z Rydzyny zajmuje się usługami cateringowo – restauracyjnymi. W chwili obecnej główny obszar działania to przygotowywanie obiadów abonamentowych oraz catering, ale w przyszłości zamierza rozwijać usługi kawiarniane, kanapkarnie oraz organizować imprezy. Celem Spółdzielni jest również działanie na rzecz mieszkańców – planuje integrować się z lokalnym społeczeństwem, poprzez działania takie jak warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych, rękodzielnicze czy edukacyjne. Dzięki wsparciu Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Centrum PISOP Spółdzielnia zatrudniła pięć osób długotrwale bezrobotnych.