Społeczny Start Up! Konkurs na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne!

Uwaga przedsiębiorstwa społeczne! Do 7 sierpnia możecie zgłosić swój udział w Konkursie na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne.

To już II edycja programu Społeczny StartUp, realizowanego przez Fundację Ashoka i UniCredit Foundation,  we współpracy z Bankiem Pekao S.A.

Społeczny StartUp to program, w ramach którego najbardziej obiecujące i innowacyjne przedsiębiorstwa społeczne, wyłonione w konkursie, otrzymują doradztwo i granty rozwojowe.

W Konkursie na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne „Społeczny StartUp 2016/2017” przedsiębiorstwa społeczne mogą zgłosić się do dwóch kategorii, w ramach których są oceniane:

  • „Innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne – akcelerator”, w tej kategorii rozpatrywane będą wnioski przedsiębiorstw społecznych, które już prowadzą działalność;
  • „Pomysł na innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne”, w tej kategorii rozpatrywane będą wnioski zawierające opisy pomysłów na przedsiębiorstwo społeczne.

Głównym celem Konkursu jest dostarczenie wybranym, innowacyjnym przedsiębiorcom społecznym narzędzi niezbędnych do odniesienia sukcesu, w tym dopasowanego do ich potrzeb, profesjonalnego doradztwa oraz grantów rozwojowych, w taki sposób, aby tworzyć sprzyjające warunki do rozwoju przedsiębiorstw społecznych, w których również sektor biznesu tradycyjnego wspiera rozwój ich innowacyjnych idei.

Więcej informacji na stronie www.spolecznystartup.pl.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału!