Spotkania animacyjne w Święciechowie

Wójt Gminy Święciechowa i Stowarzyszenie Centrum PISOP zapraszają organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i wszystkich aktywnych mieszkańców gminy Święciechowa do udziału w spotkaniach tematycznych, które odbędą się już w pierwszej połowie lipca.

Data, godzina, miejsce: 4 lipiec 2017 r. (wtorek) godz. 15:00; sala sesyjna Urzędu Gminy w Święciechowie
Temat: Możliwości jakie daje prowadzenie działań społecznych w ramach stowarzyszenia lub fundacji.
Odbiorcy: Sołtysi i Rady Sołeckie
Zakresy merytoryczny: Jakie możliwości daje sformalizowanie grup nieformalnych w stowarzyszenie? Stowarzyszenie czy Fundacja? Jaką formę prawną wybrać?

Data, godzina, miejsce: 6 lipiec 2017 r. (czwartek) godz. 15:00; sala sesyjna Urzędu Gminy w Święciechowie
Temat: Źródła finansowania działań na rzecz społeczności lokalnej.
Odbiorcy: Organizacje pozarządowe, sołtysi, grupy nieformalne, mieszkańcy.
Zakresy merytoryczny: Czy pieniądze z samorządu gminnego muszą być jedynym źródłem finansowania działań społecznych? Jak i gdzie szukać pieniędzy? Na co zwrócić uwagę pisząc wniosek o dofinansowanie? Przyjrzymy się wybranym konkursom by znaleźć rozwiązanie, a nie skupiać się na braku finansów.

 Data, godzina, miejsce: 11 lipiec 2017r. (wtorek) godz. 16:00; świetlica Kuźnia marzeń w Lasocicach
Temat: Jak aktywizować mieszkańców do działania?
Odbiorcy: Młodzież –Marynia, ZMW, MRG
Zakresy merytoryczny: Co motywuje ludzi do działania? Jak zachęcić do współpracy mniej aktywnych mieszkańców. Jak najlepiej dobrać grupę docelową by nie rozczarować się, że nie ma frekwencji na wydarzeniu, imprezie. W jaki sposób promować działania by przynosiły oczekiwane efekty. Na te i inne pytania odpowiemy sobie podczas spotkania warsztatowego

Data, godzina, miejsce: 12 lipiec 2017 r. (środa); godz. 15:00; sala sesyjna Urzędu Gminy w Święciechowie
Temat: Możliwość sformalizowania się Kół Gospodyń Wiejskich- szanse i wyzwania.
Odbiorcy: Koła Gospodyń Wiejskich.
Zakresy merytoryczny: Czy można sprzedawać produkty własnoręcznie wytworzone? Jakie istnieją rozwiązania aby bez przykrych konsekwencji prezentować swe umiejętności na piknikach, jarmarkach i innych festynach.

Więcej informacji udziela oraz zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmuje Mikołaj Kostaniak (mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl,  65/520 78 86).

Dzięki finansowaniu ze środków Gminy Święciechowa w ramach oferty „Wsparcie Organizacji Pozarządowych na terenie Gminy Święciechowa” udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!