Spotkanie nt. „Źródła finansowania działań społecznych” w Wolsztynie

4 kwietnia o godzinie 15.00 zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym fundraisingu czyli procesu zdobywania funduszy. Podczas spotkania organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe, przedsiębiorstwa społeczne)oraz grupy nieformalne dowiedzą się o aktualnych konkursach dla NGO.

Podczas spotkania omawiane będą także rodzaje działalności organizacji, w tym działalność statutowa- nieodpłatna i nieodpłatna oraz gospodarcza.

Od godziny 16.30 będzie można także skonsultować z doradcą projekty w ramach trwającego konkursu mikrodotacji Wielkopolska Wiara.

Do zobaczenia!

4.04.2018 godzina 15.00 Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

Wszelkich informacji udziela Mateusz Gzyl pod adresem emailowym: mateusz.gzyl@pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86.