Spotkanie w Święciechowie

Jeszcze w tym roku w Święciechowie odbędzie się świąteczny Jarmark Pomysłów – Targi Ekonomii Społecznej. Zachęcamy do włączenia się w zaplanowanie tego wydarzenia!

Zapraszamy organizacje pozarządowe, kluby sportowe, szkoły i przedszkola, zespoły śpiewacze, wszelkie grupy i mieszkańców gminy Święciechowa do udziału! Spotkanie organizacyjne odbędzie się 5 grudnia o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie (ul. Rynek 14a).

Jaki przebieg będzie miało to wydarzenie? Co musimy na nie przygotować? Kogo warto zaangażować? Na te pytania będziemy wspólnie szukać odpowiedzi podczas spotkania.

W związku z ogłoszeniem konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na 2018 rok, druga część spotkania odbędzie się na temat poprawnego pisania ofert dla zainteresowanych organizacji.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu prosimy przesyłać do Mikołaja Kostaniaka (mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl, tel. 65/520 78 86).

Serdecznie zapraszamy!