Spotkanie „Zaplanujmy wspólnie Jarmark!”

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, lokalnych działaczy i mieszkańców z gminy Pępowo do udziału w spotkaniu „Zaplanujmy wspólnie Jarmark”. Podczas spotkania zostaną omówione działania zmierzające do prawidłowego zorganizowania i zaplanowania lokalnego wydarzenia – Jarmarku Pomysłów, który odbędzie się już w sierpniu w Pępowie.

Spotkanie odbędzie się 17 lipca o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pępowie (ul. St. Nadstawek 6). Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmuje Mikołaj Kostaniak pod numerem telefonu 65 520 78 86 lub mailowo na adres mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl .

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu pn. „Aktywne i społeczne Pępowo”, współfinansowanego ze środków Gminy Pępowo.