Środki europejskie na pomoc społeczną

Jakie   działania   podejmują   Ośrodki   Pomocy   Społecznej   ze   środków   europejskich  ?  Jednym  z  ciekawych  przykładów  może  być  projekt
pt. „Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie. Jego głównym celem było pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej 30 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo kobiet – klientek korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Skupiamy się głównie na kobietach, ponieważ  to  im  najtrudniej  odnaleźć  się  na  lokalnym  rynku  pracy.  Najczęściej  zajmowały  się  wychowywaniem  dzieci,  często
nie zdobyły doświadczenia zawodowego. Długoletnie przerwa w zawodzie oraz zmiana oczekiwań pracodawców nie pozwala im na odnalezienie się w nowych realiach – 
komentuje Sylwia Grupińska, kierowniczka Działu Aktywności Lokalnej kościańskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ważną  częścią   projektu   były   zajęcia  mające  przygotować  uczestniczki  do  prowadzenia  własnej  działalności.  Panie  zachęcano  do  założenia
i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej, czyli takiej formy działalności, która pozwoliłaby im zapewnić sobie miejsca pracy, uwzględniając przy tym ich trudną sytuację życiową. W wyniku działań projektowych możemy poszczycić się pierwszą w powiecie kościańskim działającą Spółdzielnią Socjalną „Poezja Smaku”. W wyniku oddziaływań  projektowych  powstała  również  internetowa  księgarnia   wysyłkowa  MAKI  oraz  jednoosobowa  działalność  gospodarcza  (usługi  opiekuńcze
oraz drobne prace porządkowe)
 – podkreśla  Sylwia Grupińska,  przedstawicielka  OPS  w  Kościanie.  Oprócz  tego  paru  paniom  udało  się  uzyskać  zatrudnienie w marketach i innych sklepach.

OPS w Kościanie realizuje projekt już od 2008 r. Początkowo spotkał się z dużą nieufnością ze strony klientów pomocy społecznej. Jednak osiągane przez uczestniczki sukcesy stały się dla niego najlepszą promocją i znacznie ułatwiły proces rekrutacji.