Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko

COOLturalna wioska, muzeum Tercetu Egzotycznego to tylko dwa ze sztandarowych działań Stowarzyszenia Oliwskie Słoneczko z Lubinia. Od 13 lat działa ono na rzecz rozwoju kultury, sportu, edukacji, wspierając prawidłowe zagospodarowanie czasu wolnego. Organizuje ono wypoczynek letni i zimowy, organizuje imprezy okolicznościowe, a także oferuje również warsztaty manualne, dobrego wychowania. Chętni mogą również odwiedzić mini zoo lub zatrzymać się w pokojach gościnnych prowadzonych przez Stowarzyszenie. Dzięki wsparciu Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Centrum PISOP Oliwskie Słoneczko zatrudnia cztery osoby długotrwale bezrobotne.