Stowarzyszenie Pro – Activ

Stowarzyszenie Pro – Activ z Rydzyny od ponad 10 lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnością, a także zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Rydzynie oraz Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie. Jest również współzałożycielem Spółdzielni Socjalnych Zielona Kłoda oraz Kotwica. Pro – Activ rozszerza swoją działalność o nowe usługi: turystyczne, transportowe, remontowo – budowlane i inne. Dodatkowo, zamierza ono zajmować się usługami rękodzielniczymi – produkcją i sprzedażą prac artystycznych. Dzięki wsparciu Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Centrum PISOP Stowarzyszenie zatrudniło pięć osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.