O Centrum Wolontariatu w Rawiczu

Zapraszamy przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych (w szczególności z powiatu rawickiego) zainteresowanych procesem tworzenia i funkcjonowania Centrum Wolontariatu do udziału w spotkaniu organizowanym przez Centrum PISOP. Spotkanie obędzie się 29 kwietnia 2015 r. w godz. 10:00-13:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu (ul. Grota Roweckiego 4a).

Podczas spotkania uczestnikom zostaną przybliżone kwestie wolontariatu wynikające z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie m.in. jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem. Przedstawione zostaną dobre praktyki w zakresie prowadzenia Centrum Wolontariatu m.in. w Kościanie. Spotkanie będzie również okazją do dyskusji nad tym w jaki sposób określić wizję, misję i działania nowo tworzonego Centrum Wolontariatu w Rawiczu.

Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) na adres mailowy weronika.bota@pisop.org.pl lub faksem pod numerem 65 520 78 86 najpóźniej do 24 kwietnia br.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

formularz_zgloszeniowy_29.04.2015