Szkolenia

W ramach projektu LOWES (subregion leszczyński) podmioty ekonomii społecznej mogą skorzystać z kompleksowego wsparcia szkoleniowego.

Szkolenia organizowane są zarówno w siedzibie Centrum PISOP, jak i istnieje możliwość zorganizowania szkolenia wyjazdowego.

Tematyka szkoleń:

  • zarządzanie organizacją
  • budowanie partnerstw
  • tworzenie biznesplanu
  • prowadzenie działalności gospodarczej
  • aspekty prawne dotyczące organizacji pozarządowych
  • zasady promocji Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym stowarzyszeń i fundacji
  • tworzenie projektów
  • pozyskiwanie środków na działania

Aktualne terminy szkoleń znajdą Państwo w zakładce Aktualności.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem  niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystającej ze wsparcia, jak i  organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

Projekt „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat szkoleń udziela Anna Kaczmarek pod nr tel. 65 520 78 86 lub mailem anna.kaczmarek@pisop.org.pl.