Jak napisać dobry projekt – zapraszamy na szkolenie – Mosina, Lwówek, Września

Już wkrótce początek roku, a z nim kolejna szansa na zdobycie dofinansowania na działania organizacji. Warto wykorzystać tę szansę i dobrze się do niej przygotować. Zapraszamy do udziału w szkoleniach pn. „Myślenie projektowe” organizowanych 20 listopada w Mosinie, 26 listopada w Lwówku, a 3 grudnia we Wrześni.

Podczas szkoleń omówione zostaną takie elementy projektu jak:

  • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
  • cele
  • grupa docelowa
  • działania
  • kadra projektu
  • harmonogram projektu
  • budżet projektu.

Szkolenia kierowane są do przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, szkolnych klubów sportowych, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń z subregionu poznańskiego.

Szkolenia zorganizowane zostaną:

  • w Mosinie  – w godz. 9.00 do 16.00 w Ośrodku Kultury, przy ul.Dworcowej 4
  • w Lwówku – w godz. 9.00 do 16.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
  • we Wrześni – godz. 9.00-16.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przy ul. Wojska Polskiego 2

Zgłoszenia (na specjalnym formularzu do pobrania pod wiadomością) należy przesyłać na adres anna.lewandowska@pisop.org.pl, lub faksem pod numerem 61 851 91 34.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystających ze wsparcia, jak i organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

formularz_zgloszeniowy_20.11.2014_Mosina

formularz_zgloszeniowy_26.11.2014_Lwówek

formularz_zgloszeniowy_3.12.2014_Września