Szkolenie nt. wolontariatu

Czy jeśli ktoś jest wolontariuszem, można czegoś od niego wymagać i egzekwować to? Jak sprawić, by się nie wypalił? Gdzie rekrutować wolontariuszy i czy trzeba z nimi podpisywać umowy? Na te i inne pytania odpowie szkolenie na temat wolontariatu organizowane przez Centrum PISOP.

Szkolenie pt. „Wolontariat jako narzędzie aktywizowania społeczności lokalnej” odbędzie się 11 marca (wtorek) w godz. 9:00-16:00 w siedzibie Centrum PISOP w Lesznie (pl. Metziga 26/6). Poprowadzi je Lucyna Roszak, koordynatorka Centrum Wolontariatu w Pleszewie.

Tematyka szkolenia:

 • Czym jest wolontariat dla organizacji?
 • Potrzeby organizacji – dlaczego warto przyjąć wolontariusza
 • Przygotowanie stanowiska pracy dla wolontariusza
 • Przygotowanie organizacji (szczególnie personelu płatnego i społecznego) do przyjęcia wolontariusza
 • Wybranie i przygotowanie koordynatora wolontariatu w organizacji
 • Rekrutacja wolontariuszy (źródła)
 • Przygotowanie oferty
 • Podtrzymywanie pasji
 • Prawo o wolontariacie
 • Zobowiązania organizacji i obowiązki wolontariusza
 • Linki i rekomendacja

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!Zapraszamy na nie przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych z subregionu leszczyńskiego (Leszno i powiaty: leszczyński, gostyński, kościański, rawicki i wolsztyński).

Na zgłoszenia czekamy do 7 marca. Chętnych prosimy o wypełnienie załączonego niżej formularza i odesłania go mailem na adres: alicja.marcinek@pisop.org.pl, lub faksem (nr 65 520 78 86). O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.