Szkolenie „Tworzenie oferty przez NGO (zadania publiczne)” w Wolsztynie

Centrum PISOP w ramach Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w  bezpłatnym szkoleniu dot. zasad tworzenia projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków publicznych. Szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie (ul. Rynek 1) w godz. 9:30-16:15.

O tym jak pomysły przełożyć na strukturę projektu, jak analizować, planować, ustalać i… działać opowie Anna Gużda – doradczyni Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu.

Program szkolenia obejmuje m.in.:

  • Określanie problemów społecznych, ich przyczyn i skutków
  • Definiowanie celu głównego oraz celów szczegółowych w rozwiązywaniu problemów
  • Charakterystyka grupy docelowej
  • Opis działań w projekcie
  • Określanie rezultatów
  • Tworzenie harmonogramu oraz budżetu projektu.

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie do samodzielnego tworzenia projektów. Zdobyta wiedza pozwoli uczestnikom rzetelnie przygotować projekt i tym samym zwiększyć jego szansę na otrzymanie dofinansowania!

W celu zgłoszenia na szkolenie wypełnić dołączony niżej formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres mailowy: fundusze@wolsztyn.pl  najpóźniej do 28 stycznia 2015 r.

Więcej informacji udziela Alicja Marcinek mailowo alicja.marcinek@pisop.org.pl lub telefonicznie 65 520 78 86.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy 30.01.2015