Szkolenie współpraca z biznesem

Już 25 czerwca odbędzie się szkolenie dla tych, którzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób nawiązać współpracę na linii organizacja pozarządowa – przedsiębiorcy. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej z subregionu poznańskiego do udziału w tym wydarzeniu.

Szkolenie pn. „Współpraca NGO z biznesem” odbędzie się w Centrum Bukowska w Poznaniu w godz. 8.30. do 15.30.

Podczas szkolenia, które poprowadzi Ewa Gałka prezeska zarządu Centrum PISOP, redaktorka naczelna Kwartalnika o społecznej odpowiedzialności As Biznesu, pojawią się tematy:

• Organizacje pozarządowe i biznes – potencjał do współpracy

• Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw a aktywność NGO

• Planowanie współpracy organizacji pozarządowej z biznesem – studium przypadku.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń z subregionu poznańskiego tj. z powiatów: gnieźnieńskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, poznańskiego i miasta Poznania, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 22.06.2015. Dokumenty, czyli wypełniony formularz i analizę de minimis [do pobrania] należy przesyłać mailem na adres anna.lewandowska@pisop.org.pl.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wsparcie objęte jest pomocą de minimis, co wiąże się z wypełnieniem niezbędnych dokumentów dotyczących osoby korzystającej ze wsparcia, jak i organizacji, którą dana osoba reprezentuje.

Lokal w Centrum Bukowska udostępniony jest przez Miasto Poznań.

Wydarzenie w ramach projektu pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej“. Po więcej informacji kliknij tutaj.

formularz_zgloszeniowy_25.06.